2024 Yılı Mayıs Ayı Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları Başlıyor
14 Mayıs 2024

Acil Bakım Hemşireliği Eğitim Tarihi:(24.06.2024 - 05.08.2024)
-Başvuru Tarihleri (13.05.2024 - 24.05.2024)
Serap GEDİK  serap.gedik@saglik.gov.tr 
(0388) 232 22 20- 1674 / 2915
Detaylı bilgi için: https://khgmsaglikbakimdb.saglik.gov.tr/TR-103193/2024-yili-mayis-ayi-sertifikali-egitim-programi-basvurulari.html

Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Program Tarihi(24.06.2024 - 24.07.2024)
-Başvuru Tarihleri (13.05.2024 - 24.05.2024)
Durmuş TÜKEL 
durmus.tukel@ saglik.gov.tr 
(0388) 232 22 20 - 1917
Detaylı bilgi için: https://khgmsaglikbakimdb.saglik.gov.tr/TR-103193/2024-yili-mayis-ayi-sertifikali-egitim-programi-basvurulari.html

    sertifika3                  sertifika4