Refakatçı Kuralları
13 Mayıs 2022

REFAKATÇİ  POLİTİKAMIZ;

Tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve hastanemizin imkanlarının elverdiği ve hastanın sağlık durumunun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu doktorun uygun görmesine bağlı olarak, hastanın refakatçi bulundurma hakkı vardır. Bu hakkın nasıl ve ne zaman kullanılacağı hastanemizde belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Hastanızın sağlığı açısından bu konuda bize yardımcı olmanızı ve hastanemizin refakatçi politikası çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde hastanıza refakat etmeniz gerektiğini önemle belirtmek isteriz;

Yoğun Bakım Üniteleri ve Psikiyatri Kliniğinde refakatçi uygulaması yoktur.

 Diğer hizmet birimlerinde;

  •  Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında), hastaya yönelik herhangi bir uygulamada bulunmamalıdır. 
  •  Refakatçiler hastaneye ait eşya ve malzemeleri düzenli/temiz tutmalıdır.

·  Hasta ve yakınları, hasta odası ile servis koridorlarında yüksek sesle konuşmamalıdır.

· Hasta odalarındaki televizyonlar, başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmalıdır.

·  Hastane dâhilinde tütün ve alkollü madde kullanması yasaktır.

·  Refakatçiler, hekimin bilgisi dışında hastaya yiyecek veya içecek vermemelidir.

·  Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.

·  Sadece bir refakatçi hastasının ismini belirterek yemek hizmetinden faydalanabilir.

·  Refakatçi değişimlerinden servis hemşireleri haberdar edilmelidir.

·  Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda hemşirelere haber vermelidir.

·  Hastane kurallarına uymadıkları takdirde refakatçilerin refakat durumları kabul edilmeyecektir.

  • Taburculuk işlemleri sırasında refakatçi kartı servis hemşiresine teslim edilmelidir.