Misyon, Vizyonumuz ve Değerlerimiz
10 Ocak 2022

Misyonumuz;

  Hasta memnuniyetini gözeterek, hastalarımızın yasal isteklerini ve maddi kaynaklarımızı göz önünde bulunarak verdiğimiz sağlık hizmetlerini ve fiziki koşullarımızı iyileştirerek, çevre ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek çalışmalarımıza, çağdaş bilgi ve teknolojik olanaklar sunarak; hastalarımıza hastalıkları hakkında gerekli bilgileri verip, tedavilerinin her aşamasında etik kurallar çerçevesinde hizmetler sunar.

Vizyonumuz;

Sağlık hizmeti sunumunda çalışanların severek çalıştığı ve gurur duyduğu, hastaların güvenerek tercih ettiği İç Anadolu Bölgesinde itibarı en yüksek hastane olmak.

Değerlerimiz;

-Hasta Odaklı

-Empati, Duyarlılık

-Hasta ve Çalışan Güvenliği

-Hakkaniyet, Güven

-Ulaşılabilir Hizmet

-Kaliteli Hizmet Sunumu

-Yenilikleri Takip Etme

-İletişim, Bilgi, Paylaşım

-Bütüncül Yaklaşım

-Şeffaflık Dürüstlük

-Ekip Ruhu İşbirliği

-Süreklilik