Kalite Politikamız
11 Ocak 2022

Kalite Politikamız

1. Kurumun tüm birimlerinde izlenebilir, ölçülebilir, sürekli gelişmeye açık aynı kalitede ve ortak bir hizmet sunmak.

2. Hasta Hakları ve Sorumlulukları ilkesine bağlı kalınarak sağlık hizmeti sunmak.

3. Tüm sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında etkin iletişim ve koordinasyon sağlamak.

4. Hasta ve yakınlarının değişen şartlara uyum sağlaması, beklentilerinin karşılanması ve memnuniyet düzeylerinin artırılmasını sağlamak.

5. Meydana gelmesi muhtemel hataların tespit edilebilmesi için risk ölçümleri yapmak ve bu ölçümlemelere göre hataların önlenmesi, sürecin iyileştirilmesini sağlamak.

6. Hasta ve yakınlarının sağlık problemleri ile ilgili mevcut ve olası eğitim gereksinimleri belirlemek, eğitimler vermek ve takip etmek.

7. Hasta güvenliği konusunda ortaya çıkabilecek tıbbi hataları önlemek ve hasta mahremiyetini en üst düzeyde korumak.

8. Uygulamalar ve bilgilendirmeler ile hasta ve yakınının sağlık hizmetine olan güveni ve katılımı sağlamak.

9. Hastanın hastaneye girdiği andan itibaren taburcu olduktan sonraki iyileşme sürecine kadar tüm aşamaların yakından takip edilmesini sağlamak.

10. Kurum çalışanlarına sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı temin etmek, eğitim, iletişim ve motivasyon imkanları arttırılarak kurumsal aidiyet duygusunu kazandırmak.

11. Her türlü kaynağın etkili ve verimli şekilde kullanımı için gerekli tedbirleri almak.

12. Görev ve hizmetlerin gerçekleştirilmesinde yasal mevzuata ve standartlara uymak.

13. Sağlıkta Kalite Standartlarına göre kurulmuş olan kalite yönetiminin; sürekliliğinin ve gelişiminin sağlanması için kalitenin ancak takım çalışması ile sürdürülebileceğine inanarak tüm çalışanlarla takım ruhu ve ortak akıl yöntemi ile çalışmak.