Hastanemizde İlk Kez Yemek Borusundan Kalp Değerlendirme İşlemi Uygulandı.
12 Ocak 2023

Hastanemizde İlk Kez Yemek Borusundan Kalp Değerlendirme İşlemi Uygulandı.

Hastanemizde ilk defa Transösefagial Ekokardiyografi yöntemi ile Kalp yapı fonksiyonları değerlendirildi. İşlem Kardiyoloji Uzmanımız Dr. Samet Yılmaz tarafından başarı ile gerçekleştirildi. Hastamız uyutulmadan yapılan işlemde uzun süredir diyaliz tedavisi gören hastamıza yüzeysel ultrasonda görüntülenemeyen kalp bölgeleri değerlendirildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Hastanesi Başhekimimiz Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya şunları söyledi.

Ekokardiyografi kalbin ses dalgaları yolu ile (ultrason) iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesidir. Yaygın olarak kullanılan yüzeysel ekokardiyografi (transtorasik) yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda yemek borusu yolu ile ekokardiyografi yapılması gerekebilir. Bu durumlar şu şekilde sıralanabilir: kalpte pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının aranması, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin ciddiyetinin belirlenmesi, kalp kapak tamiri veya kalp deliklerinin kapatılması ameliyatları sırasında ve sonrasında, işlem başarısının değerlendirilmesidir.

Bazen de akciğer hastalığı, şekil bozukluğu gibi nedenlerle hastanın göğüs yapısı yeterli kalitede ekokardiyografik görüntü alınmasına izin vermediği durumlarda TÖE yöntemine başvurulur

İşlemden hemen önce, gerekli durumlarda damardan ilaç uygulanmasını sağlamak amacıyla damar yolu açılır. Öğürme refleksini bastırıp hastanın işleme uyumunu sağlamak amacıyla ağız ve yumuşak damak bölgesi yerel olarak anestezik bir sprey yardımıyla uyuşturulur. İşlem ve hasta rahatlığı için damardan sakinleştirici ilaç yapılır. Tetkik sırasında hasta uyumunun sağlanamadığı durumlarda işlem mutlaka gerekiyorsa, anestezi doktorunun kontrolünde yapılır.

Hastanemizde yüzeysel ekokardiyografi işlemi  çok uzun yıllardır yapılıyordu. Ancak çok sıklıkla gereken TÖE gereksinimi nedeni ile hastalarımız il dışına gitmek zorunda kalıyordu. Artık bu işlem için hastalarımızın il dışına gitmelerine gerek kalmadı. Önce yapılamayan bir görüntüleme yöntemini hastanemize ve Niğdemize kazandırdığımız için çok mutluyum.  dedi.