Yoğun Bakım
11 Ocak 2022

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YETİŞKİN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİ

  Hastanemiz bünyesinde hizmet vermekte olan yetişkin yoğun bakım servislerimiz;  20 yataklı üçüncü basamak , 12 yataklı ikinci basamak, 8 yataklı kardiyoloji yoğun bakım , 7 yataklı birinci basamak  yoğun bakım servisi   olmak üzere toplam 47 yatak ile hizmet vermektedir. Bu yataklardan üç adeti izolasyon gereken hastalara hizmet vermek üzere dizayn edilmiştir.

   Yoğun bakım servislerimizden genel yoğun bakım olarak hizmet vermekte olanlarda her türlü branştan hasta kabulü yapılmakta olup, mekanik solunum desteğine ihtiyaç duyulan hastaların tedavisi de solunum destek cihazları ile sağlanmaktadır, yoğun bakımlarımızda  iki adet taşınabilir hemodiyaliz cihazı, bir adet kan gazı cihazı, bir adet hemofiltrasyon cihazı, iki adet intraaortik balon pompa cihazı, 28 adet solunum destek cihazı, bir adet bronkoskopi sistemi bulunmaktadır. Bunun yanında tüm yataklarımızda ileri düzey hasta monitörizasyonu yapabilen monitör sistemlerimiz de mevcuttur. Kardiyoloi yoğun servisimizde hastalarımıza  özellikle anjiografi sonrasında gereken yoğun bakım takibi hizmeti verilmekte, bunun yanında kalp hastalarımız için gereken yoğun bakım desteğide sağlanmaktadır.

 Yoğun bakım servislerimizde yatak başı cerrahi müdahale, trakeostomi açılması, göğüs tüpü takılması, santral katererizasyon işlemleri, diyaliz kateteri uygulaması  gibi işlemlerde gerçekleştirilmekte olup,  2017 yılından itibaren düzenlenmekte olan  yoğun bakım hemşireliği sertifika programı kapsamında, bir kısmı şehir dışından gelen katılımcılar olmak üzere,  toplam otuz adet hemşireye yoğun bakım hemşireliği sertifikası  verilmiştir.