T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı
Niğde İl Sağlık Müdürlüğü Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Hastane Ziyaret Kuralları

Güncelleme Tarihi: 29/11/2021

COVİD-19 PANDEMİ NEDENİYLE HASTA ZİYARETLERİ İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKLİ KURALLAR

 • Mesai saatleri dışında 19:00-20:00saatlerinde, sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmektedir.
 • Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım Ünitelerinde yatmakta olan hastalara ziyaretçi kabul edilmemektedir.
 • Hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak mümkünse aynı kişi tarafından refakat hizmetinin verilmesine dikkat edilmelidir.
 • 10 yaş altı çocukların, ateş, öksürük, aksırık ve boğaz ağrısı gibi solunum yolu enfeksiyonu şikayeti olanların, bilinen bir enfeksiyon hastalığı ve/veya herhangi bir kronik hastalığı olan kişilerin ve yaşlıların hastanede hasta ziyaretinde bulunmamaları gerekmektedir.
 • Hasta ziyaretleri kısa tutulmalı, mümkünse 5 dakikayı geçmemelidir.
 • Hastalarla ve hasta yakınlarıyla sarılmamalı ve öpüşülmemelidir.
 • Hasta odalarına girmeden önce ve çıktıktan sonra eller sabun ve su ile iyi bir şekilde yıkanmalıdır.
 • Hasta yataklarına oturulmamalı, hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
 • Solunum yolu enfeksiyonu nedeni ile hastanede yatan hastalar mümkünse ziyaret edilmemeli, ziyaret zorunluysa hastalara 2 metreden daha fazla yaklaşılmamalıdır.
 • Hastaya doktorunun izni olmaksızın dışarıdan herhangi bir yiyecek veya içecek getirilmemelidir.
 • Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarıları beklenmeksizin hastane terk edilmelidir.