Göğüs Hastalıkları ve Psikiyatrı Hizmet Binamız
04 Eylül 2023

Kurumumuz 1979 yılında yapılan İl Merkezinde bulunan eski hizmet binasında Niğde Devlet Hastanesi adıyla hizmet sunmakta idi. Dr. Doğan Baran Kadın Hastalıkları Hastanesi 02.02.1998, Çocuk Ek Binası ise Niğde Dr. Doğan Baran Kadın Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi adı altında 20.06.2005 yılında hizmet vermeye başlamıştır. 31.10.2012 tarih ve 3094 sayılı Makam oluru ile idari, mali ve tıbbi hizmet bakımından bütün hastaneler ''Niğde Devlet Hastanesi'' adıyla tek Baştabiplik altında 500 yatak kapasitesi ile A2 grubu hastane rolünde hizmet vermesi uygun görülmüştür. Kurumumuzun 2013 yılında yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşınma süreci 30.09.2013 tarihinde tamamlanmıştır. Ömer Halisdemir Üniversitesi ile imzalanan afiliasyon" (kurumlar arası iş birliği) protokolü kapsamında Bakanlık Makamının 02.12.2016 tarihli Oluru ile A1 grubu hastane rolünde ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2017 yılında Kurumumuz talebine istinaden Bakanlığımız oluruyla 530 yataklı olarak hizmet verirken mevcut durumda 585 yatak ve 133 yoğun bakım yatağı ile hizmet vermekteyiz.