Organizasyon Şeması
17 Şubat 2022

SAĞLIK BAKANLIĞI
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ORGANİZASYON ŞEMASI